Rein trivsel på Heiane

Har du lagt merke til kor ryddig det er på Heiane når du er ute på handlerunden? Me møtte gjengen som bidrar sterkt til eit trivelegare miljø i handlebyen.

Sindre Hauan, avdelingsleiar for Kirkens Bymisjon Haugalandet og leiar I Jobb på Stord.

«No må de koma, me byrjar å få dårleg tid :-)», tikkar det inn på melding frå Sindre Hauan, avdelingsleiar for Kirkens Bymisjon Haugalandet og leiar I Jobb på Stord. Det er tydeleg at dei har tett timeplan. I Jobb er eit eit lågterskel arbeidstilbod for rusmiddelavhengige, og ei av arbeidsoppgåvene er å halda det reint og ryddig på Heiane. HeianeNett.no møter Hauan på parkeringsplassen utanfor storsenteret, saman med eit arbeidslag som ivrar etter å gyva laus på rusk og rask.

– Er dette eit fast opplegg?

– Ja, det er sett i sving av Heiane Næringsforening, og me er ein gjeng på seks-sju personar som kjem att kvar 14. dag for å rydda bos i området mellom storsenteret og Maxbo. Det har me gjort i eitt års tid, om ikkje lengre, fortel Hauan.

– Er dette eit tilbod som andre kan henge seg på?

– Det er det. I tillegg til å rydde på Heiane, tek me i mot oppdrag frå privatpersonar, verksemder og kommunen. Det kan vere alt frå grovt hagearbeid og diverse rydding til enkel trefelling og arbeid med ved.

– Så de har nok å henge fingrane i?

– Absolutt! Det er så og seie full fart frå påske til seinhausten med oppdrag! avsluttar Hauan før dei må komma seg av garde for å rydda og skapa meir trivsel blant handlande.

I Jobb Stord har ei eiga Facebook-side der du kan følgje arbeidet deira. Denne finn du her.