Hero Mottak

Hero er ei privat verksemd som tilbyr tenester retta mot målgruppene asylsøkjarar, flyktningar og innvandrarar. Me er ein av dei største organisasjonane i Noreg innanfor vårt fagfelt. Me etablerte vårt fyrste asylmottak i 1987 og har sidan vore ein viktig aktør i utviklinga av det norske mottakssystemet.

Som einaste verksemd i Noreg tilbyr me tenester heilt frå ankomst som asylsøker til Noreg, vidare gjennom mottaksopphaldet og til integrering i arbeid og utdanning.

Forutan drift av ulike typar asylmottak og barnehager, leverer me tolketenester og ulike kvalifiseringsprogram til nyankomne innvandrarar og busette flyktningar.

Opningstider:

  • Måndag: 08.00-16.00
  • Tysdag: 08.00-16.00
  • Onsdag: 08.00-16.00
  • Torsdag: 08.00-16.00
  • Fredag: 08.00-16.00
  • laurdag: Stengd
  • Søndag: Stengd

Kontaktinformasjon

Her finn du oss:

Tilbod frå :

Ingen aktive tilbod.