Hus Elektro AS er ei registrert el-installasjonsbedrift.
Me vektlegg høg fagleg kompetanse og kvalitet, personleg kontakt og stor grad av individuell rådgjeving og tilpassing. Hus Elektro AS anser det som viktig å vera ei ansvarleg bedrift overfor lokalsamfunnet. Me satsar på lokal rekruttering og bidreg med arbeidsplassar i kommunen, og har difir alltid fleire lærlingar i bedrifta.

Bedrifta besitter god kompetanse og naudsynte godkjenningar innanfor sterk- og svakstrømsområdet. Fleire av dei tilsette er/har spesialisert seg på ulike typar el-installasjonar.

Me kan mellom anna tilby følgjande tenester:

Belysning
Service
Bolig/leilighetar
Smarthus installasjonar
Nybygg (profesjonelle)
Industri/automasjon
Landbruksinstallasjonar
Brannvarslingsanlegg for landbruk
Prosjektering
Boligkontroll
Internkontroll mot næringskundar
Brann- og innbruddsalarm
Svakstrøm (data, tele, fiber)
EIB-installasjonar
Dei siste åra har me hatt fleire større eineboligar, ombygningar og næringsbygg med avanserte og omfattande el-installasjonar.

Ingen oppdrag er verken for små eller for store.

Opningstider:

  • Måndag: 07.00-15.00
  • Tysdag: 07.00-15.00
  • Onsdag: 07.00-15.00
  • Torsdag: 07.00-15.00
  • Fredag: 07.00-15.00
  • laurdag: Stengd
  • Søndag: Stengd

Kontaktinformasjon

Her finn du oss:

Tilbod frå :

Ingen aktive tilbod.