KES Klima og energi service AS leverer løsninger for et godt inneklima. Vi monterer utstyr, utfører service, drift og vedlikehold.

KES har sitt utspring fra ABB-Miljø. I 2002 solgte ABB-Building Technology virksomheten på Stord til KES. Bedriften er i dag lokaleid og alt personell er stasjonert på Stord og Kvinnherad.

En betydelig del av vår virksomhet består av planlagt service ute hos våre servicekunder. En serviceavtale med oss gir forutsigbarhet, hindrer uforutsett driftsstans, og sikrer optimal og stabil drift.

KONTROLL AV INNEKLIMA:
– Vi utfører partikkeltesting. – Logging av temperatur, fuktighet, og Co2. – Logging av tekniske driftsforhold.

At tekniske installasjoner fungerer som de skal er viktig. Vi reparerer og bygger om etter kundens ønsker/ behov.

Varmepumper og kjølemaskiner krever jevnlig service for optimal drift.

VÅRE ERFARNE SERVICETEKNIKERE BETJENER FØLGENDE FAG:
– Elektrisk. – Automatikk. – Ventilasjonsteknikk. – Kjøleteknikk.

Opningstider:

Kontaktinformasjon

Her finn du oss:

Tilbod frå :

Ingen aktive tilbod.