TESS er ein norskeigd og landsomfattande leverandør av tenester og produkter til drift og vedlikehald (DVH). Kjerneprodukta er slangar og slangearmatur til alle formål, med tilhøyrande tenester i vidt omfang.

I tillegg er TESS ein leiande norsk aktør innanfor sveisemaskinar og sveisemateriell, reingjeringsmaskinar, personlege verneprodukt, verktøy, rekvisita etc. Kring kjerneprodukta har TESS bygd opp eit stort tenestetilbod lokalt og ein eigen teknisk divisjon sentralt. I sistnevnte skjer mellom anna produksjon av spesialslangar og produktsjon av ei rekkje ferdigprodukt innan hydraulikk og subsea.

Vårt marked er i fyrste rekkje industrikundar både on- og offshore. Produkta vert distribuert gjennom meir enn 100 eigeneigde servicesenter spreidd over heile lander. Alle med lokalt tilpassa tenestemeny og lager. Tess har sitt hovedkontor i Lier kommune utanfor Drammen. Vårt hovedmarked er Noreg, men men me er òg tilstades i utlandet. TESS international har som oppgåve å koordinere den globale verksemda til TESS, som i dag omfattar servicesenter i Danmark, Skottland, Brasil, Singapore og USA.

TESS AS administrerer og koordinerer innkjøp, import og støttefunksjonar for TESS-firmaene i Noreg og i utlandet. Dette omfattar sentral ledelse og sekretariat, samt funksjonane HR, TESS Academy, IKT, marked, kommunikasjon, HMS-KS og økonomi. I tillegg ivaretek TESS as spisskompetanse innan stålslangar, hydraulikk, subsea,integrerte forsyningsløysingar og TESS Hose Management.

Tess vart grunnlagt i 1968 av gründerane Erik Jølberg og Olav Nygaard. Sidan oppstarten har firmaet hatt ei imponerande vekst; TESS har meir enn 950 tilsette og ei total omsetning som overstiger 2,6 millardar.

Opningstider:

  • Måndag: 07.00-16.00
  • Tysdag: 07.00-16.00
  • Onsdag: 07.00-16.00
  • Torsdag: 07.00-16.00
  • Fredag: 07.00-16.00
  • laurdag: Stengd
  • Søndag: Stengd

Kontaktinformasjon

Her finn du oss:

Tilbod frå :

Ingen aktive tilbod.